اخبار

پارچه کاغذسازی FarEast برنده جوایز پارچه شکل دهنده در چهارمین مسابقه نوآوری و کارآفرینی "جام فرشته ژوجیانگ" شد.

2016-07-30

ما در چهارمین مسابقه نوآوری و کارآفرینی âZhujiang Angel Cupâ شرکت کردیم و جوایز را برای پارچه تشکیل دهنده نخ تار که خود را چسبانده بود به دست آوردیم و 30000 یوان صندوق حمایت از دولت پاداش گرفتیم.